Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY, Nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm

Title: TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY, Nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm
Authors: Bùi, Văn Tuấn
Issue Date: 2014
Publisher: Nhà xuất bản Thế Giới
Series/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11545

Evaluation of the geological heritage of the Dray Nur and Dray Sap waterfalls in the Central Highlands of Vietnam

Title: Evaluation of the geological heritage of the Dray Nur and Dray Sap waterfalls in the Central Highlands of Vietnam
Authors: Ta Hoa Phuong
Nguyen-Thuy Duong
Truong Quang Hai
Bui Van Dong
Issue Date: 2016-03-28
Publisher: Geoheritage (2016)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16637

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciensb: Đề tài NCKH. QG.13.12

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60301

Title: Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciensb: Đề tài NCKH. QG.13.12
Authors: Trịnh, Thành Trung
Keywords: Kháng sinh;Phương pháp tách chiết
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

Nghiên cứu, áp dụng công nghệ tích hợp địa môi trường - địa sinh thái nhằm ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại một số điểm ở các lưu vực sông vùng Tây Bắc: Đề tài NCKH. KHCN-TB.02C/13-18

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60302

Title: Nghiên cứu, áp dụng công nghệ tích hợp địa môi trường - địa sinh thái nhằm ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại một số điểm ở các lưu vực sông vùng Tây Bắc: Đề tài NCKH. KHCN-TB.02C/13-18
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Hà
Keywords: Môi trường;Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Hội Địa Hóa Việt Nam
Description: 379 tr.

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

NGHIÊN CỨU SỰ MỌC VÀ HÌNH THÀNH QUẢ THỂ NẤM CỐC LỚN CLITOCYBE MAXIMA (GARTN. EX MEY.:FR) QUÉL

Title: NGHIÊN CỨU SỰ MỌC VÀ HÌNH THÀNH QUẢ THỂ NẤM CỐC LỚN CLITOCYBE MAXIMA (GARTN. EX MEY.:FR) QUÉL
Authors: Nguyễn Thị Bích Thùy
Ngô Xuân Nghiễn
CồThị Thùy Vân
Trinh Tam Kiệt
Keywords: Nấm Clitocybe maxima;Agaricales (bộ nấm tán);Tricholomatacea;Nấm Cốc lớn
Issue Date: 2009

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11588

PHÂN TÍCH LOÀI NẤM LINH CHI ĐEN MỚI PHÁT HIỆN ĐƯỢC Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN, ĐỒNG NAI - LÂM ĐỒNG

Title: PHÂN TÍCH LOÀI NẤM LINH CHI ĐEN MỚI PHÁT HIỆN ĐƯỢC Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN, ĐỒNG NAI - LÂM ĐỒNG
Authors: Lê Xuân Thám
Nguyễn Lê Quốc Hùng
Đặng Ngọc Quang
Đào Thị Lương
Keywords: Nấm Linh chi đen;Ganodermataceae;Ganoderma;Amauroderma
Issue Date: 2009
Publisher: Tạp chí Sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11594

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

Quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61159

Title: Quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Keywords: Giáo dục trung học;Chương trình hoạt động
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY, Nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm

Title:  TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY, Nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm Authors:...